Club van 25

De Club van 25

De Club van 25 wordt gevormd door het Bestuur, de Raad van Elf en algemene leden van Cv. de Kainbongels. Deze Club vergaderen geregeld om alle ideeën en plannen over onze evenementen uit te werken. Zo komt het tot één geheel en draagt ieder zijn steentje bij. De groep algemene leden zijn op onze evenenmenten te herkennen aan hun zwarte colbert met onze zilveren Kainbongel erop. Alle leden van de Club van 25 betalen maandelijkse contributie en ondersteunen de vereniging daarmee ook in financiële zin.

 

Club van 25 inclussief onze dansmariekes. Januari 2017.