Raad van Commissarissen

 

   
Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door drie leden en hebben de taak overzicht te houden over de vereniging, Raad van Elf en het Bestuur.

 

Tonny Barenkamp

Jan Reinder Santing

Jan Willem van der Ploeg