Bestuur

Het Bestuur

Het Bestuur bestaat op dit moment uit een vijftal leden. Dat is inclussief de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het Bestuur van Cv. de Kainbongels is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen onze verenging en de uitvoer van onze evenementen. Uiteraard worden de plannen binnen de vergaderingen besproken en verder uitgewerkt. De Club van 25 zorgen voor de nodige ondersteuning om tot één geheel te komen. Cv. de Kainbongels is behoorlijk groeiende en wij merken dat ieder jaar steeds meer draagkracht is binnen ons dorp. Daar zijn het Bestuur en onze vereniging enorm blij mee. Daar is het ons om te doen!

Frank

Berendsen

Voorzitter

Jeroen

Wesseling

Bestuurslid / Penningmeester

Melvin

de Groot

Bestuurslid / Secretaris

Nico

Klaster

Bestuurslid

Niek

Herder

Bestuurslid