Ereleden

 

   Ereleden  

 

Onze vereniging kent ook ereleden. Dit zijn mensen die veel voor Cv. de Kainbongels betekenen of betekend hebben. Je wordt dit niet zo maar. Het bestuur en een selecte groep binnen onze verenging bepalen wie voor erelid in aanmerking komen. Het is inmiddels een groep geworden die nu en in het verleden, Cv. de Kainbongels, onze vereniging, tot een hoger level hebben gebracht. Daar zijn wij trots op en wij vinden dat deze mensen een speciale plek verdienen binnen onze vereniging.

 

 

Geert Diepenbroek

Harry Loves

Renate Barenkamp

Jan Willem van der Ploeg